Vol 1, No 34 (2019)

collection

Table of Contents

Мetallurgy

A. A. Pohvality, E. M. Sigarev, K. I. Chubin, V. P. Poletaev, O. V. Pohvalita
3-8
N. R. Rudenko, M. A. Kashcheev, R. O. Klimov, O. A. Panchenko, R. M. Rudenko
9-14
E. M. Sigarev, V. P. Poletaev, A. O. Vovk, N. K. Sigarev
15-23
S. A. Storozhenko, K. I. Chubin, O. A. Chubina
23-29
I. V. Kolomoyets, V. V. Peremitko
29-33

Industrial Engineering. Applied Mechanics

O. D. Romaniuk, L. P. Telipko
34-38
S. K. Meshaninov, R. V. Voloshin, S. I. Makarchuk
39-42
G. I. Kamel, P. S. Ivchenko, M. I. Nosenko, D. P. Chasov, L. V. Belozub
42-46
G. I. Kamel, Yu. A. Gasilo, P. S. Ivchenko, G. P. Volkov, N. O. Zadoia
46-49

Materials Science

Yu. A. Gasilo, R. Ya. Romaniuk, O. A. Kriukovska
50-54
B. P. Sereda, I. V. Kruglyak, A. S. Gaydaenko, S. V. Nesterenko, L. P. Bannikov, D. B. Sereda
54-59
B. P. Sereda, D. B. Sereda, I. O. Babko, I. E. Zima, I. V. Belozor
60-64

Electric Power Industry, Electrical Engineering and Electromechanics

A. L. Derets, O. V. Sadovoy
65-70
O. V. Klyuyev, O. V. Sadovoy
70-79

Тelecommunications and radio engineering

O. V. Ryazantsev, M. V. Kulik, S. V. Marchenko
80-84
S. V. Marchenko, V. O. Yatsevich, K. S. Zagrebaev, O. A. Sotnyk
85-90
V. U. Ignatkin, V. A. Lytvynenko
90-94
V. U. Ignatkin, V. A. Lytvynenko
94-98

Chemical technology and Engineering. Biotechnology and Bioengineering. Ecology

A. V. Protsenko, V. M. Gulyaev, N. A. Oliynyk, K. A. Musiienko
99-104
A. S. Anatsky, K. Yu. Rudakova, S. G. Voloshina
104-107
I. M. Kornyenko, O. Yu. Filimonenko, O. A. Krykovska, Y. O. Gedzun, A. S. Glushkov
108-112
I. M. Kornienko, V. M. Gulyaev, A. O. Zinkovets, M. Yu. Timinskiy
113-118
I. M. Kornienko, V. M. Gulyaev, A. T. Lashkova, O. S. Kryvonos, Y. O. Lukovkina
118-122
I. M. Kornienko, O. Yu. Filimonenko, O. A. Kryukovska, O. O. Sytnik
123-127
A. S. Anatsky, B. V. Zadorogniy, Y. V. Semerak
127-131
K. V. Hatsenko, N. D. Voloshin
131-136
N. M. Maksimova, D. S. Pikarenia, O. V. Orlinskaya, O. S. Bohynia
137-145

Civil security

K. O. Levchuk, R. Ya. Romaniuk
146-150
K. V. Belokon, O. O. Troicka, V. G. Ryzhkov
150-156
V. O. Makhovskiy, O. A. Kryukovska
156-165
K. V. Belokon, V. G. Ryzhkov, Ye. A. Manidina, O. O. Troicka, N. V. Berenda
166-171
O. O. Zhulkovskyi, E. E. Kozlov, I. I. Zhulkovska, A. I. Trykilo
171-176

Professional Education

E. V. Derets
177-181
I. K. Karimov, G. I. Karimov
182-187