Vol 2, No 33 (2018)

collection

Table of Contents

Мetallurgy

E. M. Sigarev, A. A. Pohvalitiy, A. V. Dovzhenko, V. N. Isakov
3-9
G. Yu. Kryachko, M. S. Kuznetsov, V. P. Poletayev, S. M. Semencha
9-16
B. P. Dovhaliuk, Ye. O. Buynitsky, D. O. Halitsky, M. V. Taran, O. V. Tkachenko, K. S. Yatsenko
17-22
B. P. Dovhaliuk, Ye. O. Buynitsky, D. O. Halytsky, M. V. Taran, O. V. Tkachenko, K. S. Yatsenko
22-27
D. G. Nosov, V. V. Peremitko, I. V. Kolomoyets, E. S. Taran, I. O. Hizhnyak
28-32

Industrial Engineering. Applied Mechanics

O. O. Beygul, D. I. Grischenko, V. O. Beygul
33-37
S. K. Meshchaninov, S. I. Makarchuk, R. V. Voloshin
37-40

Materials Science

B. P. Sereda, I. V. Kruglyak, A. S. Gaydaenko, D. B. Sereda
41-45
B. P. Sereda, I. V. Kruglyak, D. B. Sereda, D. O. Kruglyak
45-48

Electric Power Industry, Electrical Engineering and Electromechanics

A. L. Derets, O. V. Sadovoy
49-54
O. V. Kluyev, O. V. Sadovoy, Yu. V. Sokhina
54-58

Heat-power Engineering

I. Ye. Sokolovska
59-62
I. Ye. Sokolovska
63-66

Computer Science and Information Technology

I. K. Karimov, G. I. Karimov, S. B. Zadoya
67-71
S. Ye. Samokhvalov
71-76

Chemical technology and Engineering. Biotechnology and Bioengineering. Ecology

A. L. Kovalenko, T. A. Kizymishina
77-80
A. V. Ivanchenko, O. V. Pass
81-86
V. M. Guliayev, I. M. Kornienko, A. T. Lashkova, O. S. Kryvonos, Y. O. Lukovkina
87-91
K. V. Belokon
91-96
N. O. Neposhivaylenko, I. V. Gubariev, A. A. Yaremenko, I. V. Goray
97-105

Civil security

K. O. Levchuk, R. Ya. Romaniuk
106-112
V. O. Makhovskiy, O. A. Kryukovska
112-118
A. I. Trykilo, K. O. Levchuk
118-122

Professional Education

E. V. Derets
123-127
E. V. Derets
127-132
I. A. Davidov, E. A. Tonkonoh, Zh. V. Khuda
133-139
I. V. Gubariev, A. A. Vovk, N. V. Lunichenko
139-145