Vol 1, No 32 (2018)

collection

Table of Contents

Мetallurgy

E. M. Sigarev, D. S. Kochmola, M. K. Sigarev
3-8
E. M. Sigarev, A. G. Chernyatevich, D. O. Gurzhiy, E. A. Chubina
9-14
N. M. Nedbaylo, E. M. Sigarev, Yu. V. Bayduzh
15-20
Yu. K. Lebid, G. Yu. Kryachko
20-25

Rolling production

V. V. Chygyrynskyi, S. A. Kosminenko, M. A. Khalyavka, V. A. Levitskaya
26-33
V. V. Chigirinsky
33-41
O. P. Maksimenko, D. I. Loboyko, Yu. O. Gorbatenko
41-48

Engineering. Mechanics

V. Yu. Solod, O. V. Nikulin
49-53
V. F. Molchanov
53-58

Radioelectronics

S. K. Meshaninov, R. V. Voloshin, K. V. Avdeenko
93-97
V. U. Ihnatkin
97-100

Electromechanics. Electrical engineering

O. L. Derets, O. V. Sadovoy, Yu. V. Sokhina
59-63
Ye. D. Khmelnitsky, O. V. Kluyev, V. V. Suchkov, O. V. Chepurniy
64-71
A. V. Kachura, E. S. Roenko, R. M. Polyakov
72-80
O. V. Protsenko, A. I. Trykilo, K. A. Musienko, S. V. Kolychev, D. A. Tkalenko
80-86
V. B. Nizimov, S. V. Kolychev, A. P. Donchenko, V. I. Khomenko
86-92

Information Technology

K. M. Yalova, K. V. Yashyna, A. V. Vasyleva
101-106
Yu. Yu. Demchenko, M. V. Babenko
106-110
Ya. O. Miniailo, M. V. Babenko, O. O. Zhulkovskyi
110-114

Chemical technology. Biotechnology

A. L. Kovalenko, T. O. Kizimishina
115-118
A. V. Ivanchenko, A. A. Grom, D. O. Sudakova
119-127
I. M. Kornienko, O. P. Holovey, A. T. Lashkova, O. S. Kryvonos, S. S. Zatsarenko
128-131
I. M. Kornienko, V. M. Gulyaev, S. S. Bondarenko, Yu. O. Lukovkina
131-135
D. S. Pikarenia, O. S. Bohynia, V. M. Polishchukova, N. M. Maksimova
135-140

Life Safety

K. O. Levchuk
141-144
R. Ya. Romaniuk, A. O. Tolok
145-148

Education

E. V. Derets
149-153
I. K. Karimov
153-157
V. G. Taran, S. V. Gubarev, T. V. Kalinina, O. A. Terentieva
157-161
Yu. Yu. Gupalo, M. A. Pyshnyi, O. M. Gulesha, T. V. Krylova, P. A. Steblyanko
162-168