Vol 1, No 28 (2016)

collection

Table of Contents

Мetallurgy

E. M. Sigarev, U. V. Bayduzh, I. V. Chernyatevich, D. A. Semyonova
3-10
M. S. Kuznetsov, Yu. K. Lebed, G. Yu. Kryachko
11-16
V. A. Nevedomsky, A. V. Chernyshev, A. A. Chernyshov, T. A. Gubskaya
16-19

Engineering. Mechanics

V. F. Molchanov
20-24
V. S. Korotkov
24-28
V. S. Korotkov
29-33

Radioelectronics

A. M. Syanov, E. S. Kosuhina, A. V. Kosuhin
34-40
V. A. Dernovoy, M. O. Gnatyuk, A. M. Syanov
40-47
V. G. Taran, Yu. O. Turchenko
47-50
T. M. Bochkova, S. M. Plyaka, N. O. Truseeva
50-53
S. K. Meshaninov, A. I. Trikilo, K. A. Kopytova
54-59

Electromechanics. Electrical engineering

V. I. Homenko, V. B. Nizimov
60-65
E. D. Khmel'nickiy, O. V. Klyuev, D. O. Baranova
66-73
O. V. Klyuev, O. V. Sadovoy
73-81
A. L. Derets, O. V. Sadovoy
81-88
O. I. Sheremet, O. V. Sadovoy, Y. V. Sokhina
88-98

Heat-power Engineering. Heat Engineering

R. O. Klimov
99-102
A. D. Gorbunov, S. V. Ukleina
102-108
V. Yu. Belonojko, S. I. Chuhno
108-112

Information Technology

T. A. Chupilko, S. I. Chupilko
113-117
G. I. Karimov
118-123
M. V. Babenko, M. Yu. Bratuta
123-127
M. V. Babenko, O. O. Zhulkovskii, Yu. M. Babenko
127-131
L. M. Bozhukha, D. V. Zinkovskiy
131-137
L. V. Dranishnikov, O. A. Shkurko
137-142
L. V. Dranishnikov, V. M. Denisenko, O. V. Neiwert
143-148
V. V. Zavgorodniy, K. M. Yalova
149-154
V. S. Aksjonov, L. O. Olijnyk
155-158
K. V. Yashyna
158-164

Chemical technology. Biotechnology. Ecology

L. P. Laricheva, M. D. Voloshin
165-169
A. V. Ivanchenko, D. O. Yelatontsev
169-173
O. V. Protsenko, V. M. Gulyaev, V. V. Kolomeets, V. P. Dmitrikov
174-178
V. M. Gulyaev, I. M. Kornienko, A. E. Buliyov, S. P. Yakovlev, V. F. Dmitrienko
178-182
O. O. Troitska, K. V. Bielokon, Ye. A. Manidina, R. O. Bakardgiev
182-188
A. V. Galata, A. E. Drozdova
188-192
S. S. Kabysh, M. D. Voloshin
192-196

Life Safety

V. A. Makhovsky, O. A. Kryukovskaya
197-203
Ju. A. Gasilo, R. Ya. Romanjuk, P. P. Makarenko
204-208
K. O. Levchuk, E. V. Kopil
208-214

Education

I. K. Karimov
215-219
G. I. Karimov, S. V. Marchenko, O. S. Ityakin, N. Yu. Zhytkevich
219-224
V. G. Taran, S. V. Gubarev, A. O. Holubnycha
225-228