Vol 2, No 29 (2016)

collection

Table of Contents

Metallurgy. Welding

E. M. Sigarev, M. M. Nedbaylo, I. V. Krivtsun
3-9
M. R. Rudenko, V. G. Zyuz', R. M. Rudenko
10-13
E. M. Sigarev, U. V. Bayduzh, D. A. Semenova
13-18
O. Hress, O. Chebotaryova, O. Isayev, K. M. Wu, A. Yeremenko
PDF
19-26
A. O. Tolok, R. Ya. Romanjuk
26-33
A. A. Babinets, I. A. Ryabtsev, A. I. Panfilov, V. V. Peremitko
33-37

Rolling production

O. P. Maksimenko, O. O. Kachan
38-42
R. Ya. Romanjuk
42-48

Engineering. Mechanics

O. O. Beygul, A. L. Lepetova, V. O. Beygul
49-52
O. O. Beygul, L. M. Mamayev, V. O. Beygul
53-57
L. M. Mamayev, O. O. Beygul
57-61
D. P. Chasov
61-64
A. L. Yatsuk, V. V. Halahuza
64-67
S. I. Chuhno
68-71

Radioelectronics

O. V. Ryazancev, M. V. Kulik
72-76
V. S. Klyutsa, S. V. Marchenko, A. M. Syanov
77-82
S. K. Meschaninov, A. T. Nelga, O. S. Ityakin, R. V. Voloshin, U. U. Gupalo
82-86

Electromechanics. Electrical engineering

A. L. Derets, A. V. Sadovoy
87-93
R. S. Volyanskiy, O. V. Sadovoy
94-106
O. V. Kluyev, O. V. Sadovoy
106-114
S. V. Kolychev, A. V. Kachura
115-119
V. S. Bombyk
119-127

Chemical technology. Biotechnology

L. P. Laricheva, M. D. Voloshin, O. S. Dubik
128-131
A. V. Ivanchenko, M. D. Voloshin
131-136
M. D. Voloshin, O. A. Kharitonova
137-142
V. M. Gulyaev, I. M. Kornienko, K. S. Chetverykova, V. Yu. Trishyna, O. P. Golovey
142-144
A. S. Anatsky, O. Yu. Filimonenko, T. S. Matvijuk
145-148
I. M. Kornienko, V. M. Gulyaev, O. P. Golovey, T. O. Krishtal
148-152
V. M. Gulyaev, I. M. Kornienko, V. Yu. Trishyna, K. S. Chetverykova, O. P. Golovey
152-155
V. M. Gulyaev, I. M. Kornienko, O. P. Golovej, I. V. Fursevich
156-159
V. M. Gulyaev, I. M. Kornienko, A. S. Anatsky, O. Yu. Filimonenko, S. S. Gerasimov
159-163
V. M. Gulyaev, I. M. Kornienko, S. S. Gerasimov, I. V. Fursevich
163-167

Ecology. Life Safety

A. I. Lytvyn, D. I. Puzyr
168-173
O. B. Matyasheva, K. V. Bielokon, G. B. Kozhemyakin
174-180
V. O. Makhovsky, O. A. Kriukovska
180-185

Education

E. V. Derets
186-191
E. V. Derets
191-194