Vol 1, No 36 (2020)

collection

Table of Contents

Мetallurgy

S. P. Panteikov
3-9
G. U. Kryachko, M. S. Kuznetsov, Е. O. Chubina, S. M. Stepanchenko
9-13
E. N. Sigarev, A. V. Dovzhenko, A. A. Pohvalitiy
14-21
E. N. Sigarev, Y. S. Lobanov, V. P. Poletaev
21-27
O. P. Maksymenko, V. M. Samokhval, V. M. Chornomorets
28-33
D. G. Nosov, V. V. Peremitko, I. V. Kolomoyets, Y. S. Taran, S. S. Chernenko
34-40

Industrial Engineering. Applied Mechanics

M. S. Kuzmenko, S. I. Chuhno
41-44
A. S. Shulga, O. A. Shulga
45-48
A. V. Yevdokimov, V. V. Peremitko
49-53

Electric Power Industry, Electrical Engineering and Electromechanics

O. V. Klyuyev, A. V. Sadovoi
54-66
A. L. Derets, A. V. Sadovoi, A. A. Derets
66-72
V. B. Nizimov, O. V. Klyuev
72-77
O. V. Klyuev, E. D. Khmelnitsky, E. G. Nosakov, D. A. Kolesnik
77-87

Heat-power Engineering

R. O. Klimov
88-93
I. Ye. Sokolovska, K. V. Chumak
93-98
O. L. Glushchenko, S. V. Ravitkina, A. P. Pododny
98-104

Computer Science and Information Technology

V. A. Syzko, M. V. Babenko, N. M. Lymar, I. O. Gosalo
105-108
O. O. Zhulkovskyi, I. I. Zhulkovska, O. V. Lytvin
109-112
S. Ye. Samokhvalov, A. A. Gryshchenko
113-117
G. L. Lysenko, L. V. Kuzmenko
117-124

Chemical technology and Engineering. Biotechnology and Bioengineering. Ecology

A. V. Ivanchenko, O. V. Pass
125-129
K. V. Belokon, Ye. A. Manidina, O. O. Troicka, V. G. Ryzhkov
129-134
V. Yu. Trishyna, V. M. Gulyaev
135-138
O. S. Bohynia
138-142

Civil security

V. O. Makhovskyi, O. A. Kriukovska, R. Ya. Romaniuk, Yu. O. Makhovska
143-147
O. A. Kriukovska, R. Ya. Romaniuk, Yu. A. Hasylo
147-153
K. V. Belokon, Ye. A. Manidina, Ye. V. Taraban, E. V. Stolpakova
153-158

Professional Education

I. K. Karimov, G. I. Karimov
159-163
I. K. Karimov, G. I. Karimov, S. A. Nuzhna, A. P. Pododnja
163-167