Vol 1, No 30 (2017)

collection

Table of Contents

Мetallurgy

Yu. K. Lebed', G. Yu. Kryachko
3-7
A. O. Tolok, R. Ya. Romaniuk
8-12
L. G. Kaira
13-18

Rolling production

S. V. Ershov, K. O. Kravchenko, R. A. Romanyuha, A. A. Fylonenko
19-25
O. P. Maksimenko, A. G. Prisiazhnyi, E. V. Kuzmin, A A. Kostritsa
25-29

Engineering. Mechanics

M. Ye. Babeshko, V. G. Savchenko
30-35
O. O. Beygul, A. I. Smirnov, V. O. Beygul, A. L. Lepetova
35-39
I. V. Belmas, I. T. Bobyleva, I. Yu. Soromitko
39-43
G. I. Kamel, P. S. Ivchenko, L. M. Martovitskij, Yu. A. Gasilo, Yu. M. Savonov, N. S. Kotlyarov
49-55
N. N. Volosova, V. I. Suhomlin, V. I. Voloh
44-48
G. I. Kamel, Yu. A. Gasilo, G. P. Volkov, E. O. Kosarev, N. S. Kotlyarov
55-59
G. I. Tantsura, M. O. Belous
59-64
D. P. Chasov, M. O. Korol, O. Kraevsckiy
64-68
A. S. Shulga, S. I. Adamchuk, I. V. Belmas, O. A. Shulga, S. V. Pavelko, T. V. Parfenova
69-73
O. O. Beygul, S. I. Adamchuk, D. B. Sereda, A. S. Shulga
73-76

Radioelectronics

O. D. Zhuravskyi, O. A. Zhulkovskyi
77-80
O. M. Syanov, O. V. Ryazantsev, M. V. Kulik, J. G. Kulik
81-86

Electromechanics. Electrical engineering

A. L. Derets, A. V. Sadovoy
87-95
O. M. Syanov, O. S. Kosuhina, R. M. Polyakov
95-104
E. D. Khmel'nitsky, O. V. Kluyev
104-111
V. M. Homenko, V. B. Nizimov
111-116

Heat-power Engineering. Heat Engineering

O. L. Glushchenko
117-123
R. O. Klimov
123-129
R. K. Stasevich, D. O. Stasevich, A. A. Litvinenko, A. A. Yurchenko
129-136

Information Technology

L. V. Dranishnikov
137-143
I. I. Zhulkovska, O. A. Zhulkovskyi, V. V. Biljo
143-147
M. A. Pyshnyi, O. O. Marchenko, O. S. Kosuhina, O. M. Guliesha
147-153
K. V. Yashyna, K. M. Yalova, E. O. Sugal
153-156

Chemical technology. Biotechnology

K. V. Barannik, M. D. Voloshin
157-160
A. R. Byelyanska, I. V. Klimenko, M. D. Voloshin
160-165
V. M. Gulyaev, I. M. Kornienko, K. Yu. Rudakova, S. G. Voloshina
166-170
A. V. Ivanchenko
170-175
A. L. Kovalenko, T. O. Kizymishyna
175-179
A. L. Kovalenko, T. O. Kizymishyna, K. P. Shumylo
179-182

Life Safety

Y. V. Kuris, O. B. Matyasheva, K. V. Bielokon, G. B. Kozhemyakin
183-188
K. O. Levchuk, O. Marchenko
188-193
V. N. Milyutin, E. V. Rozdobudko
193-198

Education

N. M. Valuyeva
199-204
O. P. Leshchenko
205-209
V. H. Taran, T. V. Kalinina, O. A. Kharitonova, O. I. Hryhoryeva
210-213
V. H. Taran, S. V. Hubarev, N. A. Trusyeyeva, I. V. Hurin
213-218
N. O. Truseeva
218-220
D. P. Chasov, M. O. Korol
221-224