Collection of scholarly papers of Dniprovsk State Technical University (Technical Sciences)

This collection of works includes the results of scientific research related to the upgrading of metallurgical processes, rolling production and mechanical engineering processes, chemistry and chemical engineering, heat-and-power engineering, electromechanics, power saving methods, production processes automation, mathematics, physics and mathematical simulation, as well as some topical issues of biotechnology, industrial environment protection and industrial safety measures.

Vol 2, No 33 (2018): collection

Table of Contents

Мetallurgy

E. M. Sigarev, A. A. Pohvalitiy, A. V. Dovzhenko, V. N. Isakov
3-9
G. Yu. Kryachko, M. S. Kuznetsov, V. P. Poletayev, S. M. Semencha
9-16
B. P. Dovhaliuk, Ye. O. Buynitsky, D. O. Halitsky, M. V. Taran, O. V. Tkachenko, K. S. Yatsenko
17-22
B. P. Dovhaliuk, Ye. O. Buynitsky, D. O. Halytsky, M. V. Taran, O. V. Tkachenko, K. S. Yatsenko
22-27
D. G. Nosov, V. V. Peremitko, I. V. Kolomoyets, E. S. Taran, I. O. Hizhnyak
28-32

Industrial Engineering. Applied Mechanics

O. O. Beygul, D. I. Grischenko, V. O. Beygul
33-37
S. K. Meshchaninov, S. I. Makarchuk, R. V. Voloshin
37-40

Materials Science

B. P. Sereda, I. V. Kruglyak, A. S. Gaydaenko, D. B. Sereda
41-45
B. P. Sereda, I. V. Kruglyak, D. B. Sereda, D. O. Kruglyak
45-48

Electric Power Industry, Electrical Engineering and Electromechanics

A. L. Derets, O. V. Sadovoy
49-54
O. V. Kluyev, O. V. Sadovoy, Yu. V. Sokhina
54-58

Heat-power Engineering

I. Ye. Sokolovska
59-62
I. Ye. Sokolovska
63-66

Computer Science and Information Technology

I. K. Karimov, G. I. Karimov, S. B. Zadoya
67-71
S. Ye. Samokhvalov
71-76

Chemical technology and Engineering. Biotechnology and Bioengineering. Ecology

A. L. Kovalenko, T. A. Kizymishina
77-80
A. V. Ivanchenko, O. V. Pass
81-86
V. M. Guliayev, I. M. Kornienko, A. T. Lashkova, O. S. Kryvonos, Y. O. Lukovkina
87-91
K. V. Belokon
91-96
N. O. Neposhivaylenko, I. V. Gubariev, A. A. Yaremenko, I. V. Goray
97-105

Civil security

K. O. Levchuk, R. Ya. Romaniuk
106-112
V. O. Makhovskiy, O. A. Kryukovska
112-118
A. I. Trykilo, K. O. Levchuk
118-122

Professional Education

E. V. Derets
123-127
E. V. Derets
127-132
I. A. Davidov, E. A. Tonkonoh, Zh. V. Khuda
133-139
I. V. Gubariev, A. A. Vovk, N. V. Lunichenko
139-145