Collection of scholarly papers of Dniprovsk State Technical University (Technical Sciences)

This collection of works includes the results of scientific research related to the upgrading of metallurgical processes, rolling production and mechanical engineering processes, chemistry and chemical engineering, heat-and-power engineering, electromechanics, power saving methods, production processes automation, mathematics, physics and mathematical simulation, as well as some topical issues of biotechnology, industrial environment protection and industrial safety measures.

Vol 1, No 34 (2019): collection

Table of Contents

Мetallurgy

A. A. Pohvality, E. M. Sigarev, K. I. Chubin, V. P. Poletaev, O. V. Pohvalita
3-8
N. R. Rudenko, M. A. Kashcheev, R. O. Klimov, O. A. Panchenko, R. M. Rudenko
9-14
E. M. Sigarev, V. P. Poletaev, A. O. Vovk, N. K. Sigarev
15-23
S. A. Storozhenko, K. I. Chubin, O. A. Chubina
23-29
I. V. Kolomoyets, V. V. Peremitko
29-33

Industrial Engineering. Applied Mechanics

O. D. Romaniuk, L. P. Telipko
34-38
S. K. Meshaninov, R. V. Voloshin, S. I. Makarchuk
39-42
G. I. Kamel, P. S. Ivchenko, M. I. Nosenko, D. P. Chasov, L. V. Belozub
42-46
G. I. Kamel, Yu. A. Gasilo, P. S. Ivchenko, G. P. Volkov, N. O. Zadoia
46-49

Materials Science

Yu. A. Gasilo, R. Ya. Romaniuk, O. A. Kriukovska
50-54
B. P. Sereda, I. V. Kruglyak, A. S. Gaydaenko, S. V. Nesterenko, L. P. Bannikov, D. B. Sereda
54-59
B. P. Sereda, D. B. Sereda, I. O. Babko, I. E. Zima, I. V. Belozor
60-64

Electric Power Industry, Electrical Engineering and Electromechanics

A. L. Derets, O. V. Sadovoy
65-70
O. V. Klyuyev, O. V. Sadovoy
70-79

Тelecommunications and radio engineering

O. V. Ryazantsev, M. V. Kulik, S. V. Marchenko
80-84
S. V. Marchenko, V. O. Yatsevich, K. S. Zagrebaev, O. A. Sotnyk
85-90
V. U. Ignatkin, V. A. Lytvynenko
90-94
V. U. Ignatkin, V. A. Lytvynenko
94-98

Chemical technology and Engineering. Biotechnology and Bioengineering. Ecology

A. V. Protsenko, V. M. Gulyaev, N. A. Oliynyk, K. A. Musiienko
99-104
A. S. Anatsky, K. Yu. Rudakova, S. G. Voloshina
104-107
I. M. Kornyenko, O. Yu. Filimonenko, O. A. Krykovska, Y. O. Gedzun, A. S. Glushkov
108-112
I. M. Kornienko, V. M. Gulyaev, A. O. Zinkovets, M. Yu. Timinskiy
113-118
I. M. Kornienko, V. M. Gulyaev, A. T. Lashkova, O. S. Kryvonos, Y. O. Lukovkina
118-122
I. M. Kornienko, O. Yu. Filimonenko, O. A. Kryukovska, O. O. Sytnik
123-127
A. S. Anatsky, B. V. Zadorogniy, Y. V. Semerak
127-131
K. V. Hatsenko, N. D. Voloshin
131-136
N. M. Maksimova, D. S. Pikarenia, O. V. Orlinskaya, O. S. Bohynia
137-145

Civil security

K. O. Levchuk, R. Ya. Romaniuk
146-150
K. V. Belokon, O. O. Troicka, V. G. Ryzhkov
150-156
V. O. Makhovskiy, O. A. Kryukovska
156-165
K. V. Belokon, V. G. Ryzhkov, Ye. A. Manidina, O. O. Troicka, N. V. Berenda
166-171
O. O. Zhulkovskyi, E. E. Kozlov, I. I. Zhulkovska, A. I. Trykilo
171-176

Professional Education

E. V. Derets
177-181
I. K. Karimov, G. I. Karimov
182-187